Principal / index fotos / Barcelona / Parets del Vallès / Sabadell / Terrassa / Rubí / Sant Cugat del Vallès

Arribada a Sabadell

16

17

18
El Sol i la Solelhada

22

El garatge del Parc Central del Vallès de bon matí

23

24

25
Les bicicletes sense bateries

26
Transport de bateries

principal / index fotos / Barcelona / Parets del Vallès / Sabadell / Terrassa / Rubí / Sant Cugat del Vallès