principal / index fotos / Barcelona / Parets del Vallès / Sabadell / Terrassa / Rubí / Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat del Vallès, final del ral·li 2002

34

21

35


principal / index fotos / Barcelona / Parets del Vallès / Sabadell / Terrassa / Rubí / Sant Cugat del Vallès