principal / index fotos / Barcelona / Parets del Vallès / Sabadell / Terrassa / Rubí / Sant Cugat del Vallès

Barcelona, plaça de Sant Jaume
Preparació dels vehicles
1

2

3

principal / index fotos / Barcelona / Parets del Vallès / Sabadell / Terrassa / Rubí / Sant Cugat del Vallès