principal / index fotos / Barcelona / Parets del Vallès / Sabadell / Terrassa / Rubí / Sant Cugat del Vallès

Parets del Vallès, canvi d'escorta

4

5

6

7

8

Entrada a Parets del Vallès

9

10

Demostracions i dinar

11

19

12

13

14
Retrovisor o periscopi?

15

principal / index fotos / Barcelona / Parets del Vallès / Sabadell / Terrassa / Rubí / Sant Cugat del Vallès