principal / index fotos / Barcelona / Parets del Vallès / Sabadell / Terrassa / Rubí / Sant Cugat del Vallès

Terrassa, Museu de la Ciència

28

31
Visita a un col·lega

29

30

principal / index fotos / Barcelona / Parets del Vallès / Sabadell / Terrassa / Rubí / Sant Cugat del Vallès