www.casacota.cat    
 CEST dilluns 16 de setembre 2019  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Dades actuals | Pluvios
Gràfiques
Resums | Arxiu
Càmeres | Arxiu  
Vent | Navegació
Meteo Vall Fosca
Estimacions
Descripció i situació
Estacions remotes
Utilitats
Antigalles

 
                             
Màxim previst en les properes hores:
Forecast for the next hours:

   Index UV 5      

IndexDescripcióProtecció recomanada
0-2Cap perillUlleres de sol, si hi ha neu, a la platja, o per a pells fines: crema solar
3-5Risc moderat si no s'usa proteccióUlleres de sol i crema protectora, cobrir el cos amb teixits i barret, buscar l'ombra a migdia
6-7Risc alt si no s'usa proteccióUlleres de sol i crema protectora de factor 15 o més, cobrir el cos amb roba, barret d'ales, i reduir el temps al sol des de dues hores abans fins a tres hores després del migdia solar (de 11:00  a 16: 00 durant l'estiu)
8-10Risc molt alt si no s'usa proteccióUlleres de sol i crema protectora de factor 15 o més, cobrir el cos amb roba, barret d'ales, i reduir el temps al sol des de dues hores abans fins a tres hores després del migdia solar (de 11:00  a 16: 00 durant l'estiu) - la pell es pot cremar amb molt poca estona d'exposició!
11 +Risc extrem si no s'usa proteccióPrendre totes les precaucions, entre elles: dur ulleres de sol i utilitzar protector solar, cobrir el cos amb camisa de màniga llarga i pantalons, usar un barret ample, i evitar el sol des de dues hores abans fins a tres hores després del migdia solar

 
 
IndexDescriptionRecommended protection
0-2No dangerSunglasses, if there is snow on the beach, or for fur: sunscreen
3-5Slight risk if not used protectionSunglasses and protective cream, cover with the body tissues and hat, seek the shade at noon
6-7High risk if not used protectionSunglasses and cream protective factor of 15 or more, cover the body with clothes, hat wing, and reduce the time the sun from two hours before until three hours after the midday sun (from 11:00 to 16: 00 during the summer)
8-10Very high risk if not used protectionSunglasses and cream protective factor of 15 or more, cover the body with clothes, hat wing, and reduce the time the sun from two hours before until three hours after the midday sun (from 11:00 to 16: 00 during the summer) - the skin can be burned at very short time of exposure!
11 +Extreme risk if not used protectionTake all the precautions, including: carrying sunglasses and use sunscreen, cover the body with long-sleeved shirt and trousers, use a wide hat, and avoid the sun from two hours before until three hours after the midday sunΔ Perill galetes! més informació Δ