www.campanes.casacota.cat    
 CEWT dimecres 13 de novembre 2019  
CONFRARIA DE CAMPANERS DE CATALUNYA

 
 
 
http://www.confrariacampaners.cat

 
 
 
La Confraria de Campaners de Catalunya és una associació sense ŕnim de lucre, endegada l’any 1987, i constituďda per persones que voluntŕriament es dediquen a vetllar per la conservació de les diferents tradicions dins el món campaner. Te fixat el seu domicili i seu social al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, en municipi d'Os de Balaguer, comarca de la Noguera, tot i que moltes reunions de treball es realitzen al Monestir de Montserrat.  
Les seves finalitats son:
 
a) Promoure, fomentar, divulgar, donar prestigi, protegir, defensar i recuperar les antigues i arrelades tradicions culturals i religioses de les campanes, campanars, campaners, carillons i carillonistes. Particularment aquells usos, costums, i tocs que per la seva idiosincrŕsia donen una identitat plena i diferenciadora.
b) Organitzar tota mena d'activitats culturals, com conferčncies, trobades, col·loquis, exposicions, publicacions, així com treballar per a la conservació i enriquiment de les diferents manifestacions culturals i religioses.
c) Fomentar l'amistat entre els confrares aprofitant l'interčs d'aquests per les activitats de la Confraria.
 
Col·labora amb l’Ajuntament d'Os de Balaguer, en la trobada anual de campaners i en les fires d'instal·ladors i fonedors de campanes. Igualment, també dona suport al procés d'establir el futur Museu de la Campana que és previst que ocupi part de les dependčncies de Castell d’Os, en procés de restauració.
 
Periňdicament edita la revista “EL BATALL”, a fi i efecte de difondre les diferents noticies i els articles de fons que
s'esdevenen en l'ŕmbit campaner. Aquesta publicació també pretén fer d'enllaç entre els diversos campaners de les nostres terres i de més enllŕ.
 
 
Els seus ňrgans de govern son l’Assemblea General representada per tots els socis o confrares, i la Junta de Govern o Administració.
Benvolguts amics,
 
voldria enviar-vos el pdf d'un conte sobre campanes, per si pot ser d'interčs. Em podrieu facilitar el contacte de la persona a qui cregueu que m'he d'adreçar?
 
Moltes grŕcies,
 
Teresa Peig
Hola!
 
L'adreça més adient és: [email protected]
 
Grŕcies!

Δ Perill galetes! més informació Δ