Calculadora psicromètrica  
Termòmetre sec (*): ºC 2.7ºC
Pressió atmosfèrica absoluta o relativa + altitud del punt d'observació(*): P. absoluta hPa     // o bé //     P. relativa hPa  +  altitud del punt d'observació m Abs. 926.7 hPa   Rel. 1003.2 hPa
Humitat relativa o Termòmetre mullat: Term. mullat: ºC     // o bé //     Humitat: T. mullat: 1.8ºC /  HR: 86%
  Punt de rosada: 0.6ºC
Pressió de vapor: 6.4 hPa
Humitat relativa: 86% - Est. núvols: stratus (St), temp.: -5ºC, alt. núvols: 910 m (dades S. Martí de Canals)