Calculadora psicromètrica  
Termòmetre sec (*): ºC 30.5ºC
Pressió atmosfèrica absoluta o relativa + altitud del punt d'observació(*): P. absoluta hPa     // o bé //     P. relativa hPa  +  altitud del punt d'observació m Abs. 949.4 hPa   Rel. 1020.4 hPa
Humitat relativa o Termòmetre mullat: Term. mullat: ºC     // o bé //     Humitat: T. mullat: 18.6ºC /  HR: 31%
  Punt de rosada: 11.5ºC
Pressió de vapor: 13.5 hPa
Humitat relativa: 31% - Est. núvols: altostratus (A-St), temp.: 6ºC, alt. núvols: 3023 m (dades S. Martí de Canals)