Calculadora psicromètrica  
Termòmetre sec (*): ºC ºC
Pressió atmosfèrica absoluta o relativa + altitud del punt d'observació(*): P. absoluta hPa     // o bé //     P. relativa hPa  +  altitud del punt d'observació m Abs. hPa   Rel. hPa
Humitat relativa o Termòmetre mullat: Term. mullat: ºC     // o bé //     Humitat: T. mullat: ºC /  HR: %
  Punt de rosada: ºC
Pressió de vapor: hPa
Introdueix la temperatura, el termòmetre mullat o l'humitat relativa i si cal ajusta la pressió i /o altitud del punt d'observació.